+48 600 382 176 michal@nadzoruje.pl

Nadzór budowlany jest niczym innym jak systemem kontrolowania oraz nadzorowania procesów budowlanych. Na szczeblu ogólnopaństwowym sprawowany jest przez następujące organy: Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz organy nadzoru architektoniczno-budowlanego i specjalistycznego nadzoru budowlanego. Do ich obowiązków należy między innymi prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny I okoliczności powstawania katastrof budowlanych, nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach regulowanych przez prawo budowlane, kontrola warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w procesach budowlanych, a także żądanie od uczestników procesu budowlanego pełnej dokumentacji oraz informacji związanych z procesem.

Nadzór budowlany może być również prowadzony przez dowolnie wskazane przez nas osoby fizyczne, które będą sprawowały pieczę nad zleconymi przez nas pracami budowlanymi. Warto wybrać kogoś, kto zna się na prawie budowlanym, kwestii doboru materiałów itp.

Wybór nadzorcy – osoba fizyczna czy prawna?

Prawo budowlane jednakowo traktuje nadzór inwestorski prowadzony przez osoby fizyczne i prawne. To od inwestora i jego preferencji zależy, z którym z powyższych podmiotów nawiąże współpracę.

Nadzór inwestorski - Nadzoruje Wrocław i Dolnośląskie

Nadzorca budowlany – po co?

Każdy inwestor ma prawo zatrudnić osobę, która będzie reprezentować jego interesy na budowie. Jest to szczególnie pomocne, gdy sami nie jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować zleconych przez nas prac budowlanych. Osoba sprawująca nadzór pomoże nam w odpowiednim doborze materiałów budowlanych, doradzi najkorzystniejsze rozwiązania, a także zadba o to, by robotnicy sumiennie i na czas wykonywali swoje obowiązki. Dzięki nadzorcy mamy pewność, że budowa rozwija się sprawnie, a prace nad nią idą w dobrym kierunku.

Umowa o nadzór budowlany

Umowa o nadzór inwestorski przypomina umowę zlecenie. Jej przedmiotem jest zobowiązanie inspektora nadzoru do wykonywania na rzecz inwestora czynności kontrolnych na budowie. Aby zleceniobiorca mógł w pełni wywiązać ze swoich obowiązków konieczne jest wskazanie w umowie robót objętych nadzorem, ocenienie przez ile godzin dziennie lub tygodniowo inspektor nadzoru musi przebywać w miejscu budowy, ustalić jakie czynności będzie wykonywać on poza placem budowy, obliczyć czas i koszty dojazdu na teren prac, ustalić, że wyjazdy poza obszar budowy dla załatwienia spraw służbowych będą rozliczane na przykład według stawki kilometrowej, ustalić stawkę za godzinny czas pracy.

Warto pamiętać o tym, że wynagrodzenie za nadzór budowlany jest samodzielnie ustalany przez strony umowy (według Art.3531 k.c.) Powinno wynikać przede wszystkim z nakładu osoby przyjmującej zamówienie, a także odnosić się do czasu jego wykonania. Warto ustalić również formę i termin zapłaty oraz konsekwencje jakie będą wyciągane w przypadku niewłaściwego wykonania obowiązków.


Chcesz uzyskać więcej informacji na temat nadzoru inwestorskiego? Zapraszamy na stronę: http://nadzoruje.pl/inspektor-nadzoru-inwestorskiego/.