+48 600 382 176 michal@nadzoruje.pl

Legalizacja obiektów budowlanych i odbiory budynków Wrocław

Legalizacja samowoli budowlanej, odbiory budynków Wrocław i woj. dolnośląskie – oferta

Samowola budowlana to pojęcie niezdefiniowane ustawowo. Przyjmuje się, że samowola budowlana to wybudowanie obiektu bez pozwolenia na jego budowę oraz bez uprzedniego zgłoszenia, bądź mimo wniesienia sprzeciwu przez organ właściwy.

Działamy na terenie Wrocławia i okolic – Trzebnica, Oleśnica, Oława itp. Zapraszamy do kontaktu!

Legalizacja samowoli budowlanej – ważne informacje


Samowola budowlana to także odbudowanie, rozbudowanie, nadbudowywanie pomieszczeń do istniejących już budynków, bądź też odstąpienie od ustaleń i warunków, które zostały określone w pozwoleniu na budowę, czy też przepisach prawa.

Legalizacja samowoli budowlanych – rys historyczny i aktualne prawo


Ustawa z dnia 24 października 1974 roku mówiła o tym, że samowola budowlana wiąże się z nakazem rozbiórki, jeśli obiekt budowlany został zbudowany bez pozwolenia na budowę, sankcja jednak miała zastosowanie dopiero wtedy, kiedy obiekt budowlany naruszał przepisy prawa, np. z zakresu planowania przestrzennego. Rząd wraz z rosnącą liczbą samowoli budowlanych postanowił wcielić bardziej restrykcyjne uregulowania.

W ten sposób pojawiła się ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 ze zm.). Ustawa ta przewidywała nakaz rozbiórki budynku lub jego części, która została zrealizowana bez pozwolenia na budowę. Jedynym wyjątek znajdował się w art. 49 i wskazywał na dopuszczenie legalizacji samowoli budowlanej, jeśli od wybudowania obiektu minęło 5 lat.

Kolejna zmiana pojawiła się wraz z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718 ze zm.). Zmiana ta dotyczyła odstąpienia od obowiązku orzekania nakazu bezwarunkowej rozbiórki obiektu budowlanego, który został wybudowany samowolnie, jeśli nie narusza on przepisów.

Inspektorzy z wieloletnim doświadczeniem

Dlaczego my?

Dom bez odbioru i pozwolenia na użytkowanie


Nowelizacja przepisów budowlanych pozwala na legalizację samowoli budowlanej, nie jest to jednak proces tani i łatwy. Należy również pamiętać o dwóch różnych procedurach, które pozwalają na zmiany statusu domu bez pozwolenia na użytkowanie.

Legalizacja samowoli budowlanej w stosunku do obiektów sprzed 1995 roku nie wiąże się z dotkliwą opłata legalizacyjną, chociaż nadal jest to trudne. Budynki sprzed 1995 roku obejmuje liberalna ustawa z 1974 roku. Problem się pojawia wtedy, kiedy nie potrafimy udowodnić, że budowla powstała przed 1995 rokiem.

Inaczej wygląda legalizacja samowoli budowlanej dla budynków powstałych po 1995 roku i legalizację ich obejmują wysokie sankcje finansowe, chociaż proces legalizacji samowoli budowlanej jest wtedy prostszy.

W Kasperkiewicz nadzoruje pomożemy Ci zalegalizować samowolę budowlaną, zakres naszych prac to:

  • zgłaszanie zakończenia budowy i uzyskiwanie zaświadczenia o braku sprzeciwu ze strony PINB,
  • dla domów bez pozwolenia na użytkowanie – uzyskiwanie pozwolenia,
  • opracowywanie projektów budowlanych zamiennych,
  • uzyskiwanie, wygaszanie bądź uchylanie decyzji administracyjnych,
  • działanie jako pełnomocnik Inwestora,
  • dla domów bez odbioru – sporządzanie protokołów odbiorowych instalacji wewnątrz budynku,
  • sporządzanie mapy geodezyjnej inwentaryzacji.

Zapraszamy do kontaktu! Realizujemy usługi we Wrocławiu, Trzebnicy, Oleśnicy i Oławie.