+48 600 382 176 michal@nadzoruje.pl
Ile kosztuje nadzór budowlany?

Ile kosztuje nadzór budowlany?

Nadzór budowlany jest niczym innym jak systemem kontrolowania oraz nadzorowania procesów budowlanych. Na szczeblu ogólnopaństwowym sprawowany jest przez następujące organy: Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz...