+48 600 382 176 michal@nadzoruje.pl

Przed rozpoczęciem wykopów

Pierwszym zadaniem na budowie jest właściwe określenie granicy działki planowanej inwestycji oraz wytyczenie w terenie samego obiektu budowlanego (czyt. domu).

Osobą właściwą do wykonania tych prac jest Geodeta, który dysponuje odpowiednią wiedzą, umiejętnościami, sprzętem, a co równie istotne, uprawnieniami, dzięki którym Inwestor może mieć pewność poprawnego wykonania czynności geodezyjnych.

Ławica i reper

Terminami, które powinien znać każdy Inwestor zanim rozpocznie rozmowę z Geodetą są:

  • ławica – jest to siatka osi, która odzwierciedla w terenie lokalizację osi konstrukcyjnych budynky, wynikającą z Projektu Budowlanego. Ławicę zazwyczaj wykonuje się z palików drewnianych, które stanowią punkty zaczepienia dla sznurka, który rozpina się pomiędzy nimi,
  • reper – wysokościowy punkt referencyjny, czyli orientacyjny punkt oznaczony przez Geodetę, które współrzędne wysokościowe są nam znane, np. 130 m n.p.m.

Posiadając ławicę oraz reper wprawiony Wykonawca jest w stanie ukończyć budowę bez dodatkowych wizyt Geodety na budowie.

Jest jedna prosta czynność, która znacznie ułatwi pracę Wykonawcy i zminimalizuje ryzyko pomyłki. Jest to poprpszenie Geodety o ustawienie ławicy na charakterystycznym poziomie, czyli np. poziomie zero budynku lub 1 m powyżej projektowanego poziomu posadowienia. To pozwoli Wykonawcy na szybsze prowadzenie robót nie wymagające zastanawiania się i przeliczania do jakiego poziomu względem repera lub ławicy powinien podłęgbiać wykopy pod fundamenty.

Pomimo tego, że Geodeta jest osobą uprawnioną, czyli gwarantem poprawności wykonania tyczenia, to należy pamiętać, że oprócz tego jest również człowiekiem, co wiąże się z możliwością popełnenia pomyłki lub błędu. Kierownik Budowy powinen być zaopatrzony w specjalistyczny sprzęt pomiarowy, którym jest w stanie zweryfikować (przynajmniej wyrywkowo) punkty wytyczone przez Geodetę. Temat jest bardzo istotny i tego rodzaju sprawdzenia pozwolą uniknąć błędów, które mogą za sobą nieść np. konieczność uzyskania zamiennego Pozwolenia na Budowę w przypadku, kiedy mury budynku zostaną wykonane wg błednego tyczenia, czyli niezgodnie z Projektem Budowlanym, a także z Pozwoleniem na Budowę.

Kierownik Budowy z Kasperkiewicz Nadzoruje

Każdy Kierownik Budowy z Kasperkiewicz Nadzoruje wyposażony jest w sprzęt pomiarowy:

  • taśmę mierniczą,
  • dalmierz,
  • niwelator,
  • łatę,
  • poziomicę,

dzięki czemu w każdej chwili może upewnić się co do poprawności tyczenia obiektu w terenie.

Planujesz budowę własnego domu? Odwiedź naszą stronę: http://nadzoruje.pl.

%

Upewnij się czy obiekt został poprawnie wytyczony w terenie.