+48 600 382 176 michal@nadzoruje.pl

Posiadanie własnego domu jednorodzinnego dla wielu osób jest szczytem marzeń. Niestety, dosyć trudnym do osiągnięcia, gdyż wymagającym ogromnego wkładu finansowego oraz załatwienia niezbędnych formalności. Światełkiem w tunelu jest jednak fakt, iż od 28 czerwca 2015 roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która upraszcza szereg spraw związanych z budową własnego domu. Dzięki niej wystarczy jedynie złożyć zawiadomienie o rozpoczęciu budowy do urzędu. Dawniej wymagana była pełna dokumentacja wraz z wnioskiem o pozwolenie – procedura ta ciągnęła się więc latami, skutecznie uniemożliwiając Polakom spełnienie własnych marzeń.

Nowelizacja ustawy – najważniejsze informacje

Nowelizacja prawa budowlanego znosi między innymi obowiązek załączania do projektu oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, gazu, ciepła oraz przyłączenia budynku do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, a także oświadczenia zarządcy dotyczącego możliwości dostępu do drogi publicznej. Fakt czy budynek spełnia wszelkie warunki umożliwiające podłączenie go do mediów będzie weryfikowane dopiero na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Prace inwestycyjne mogą być rozpoczęte już po 30 dniach od momentu zawiadomienia urzędu o budowie, a ich termin nie musi być zgłaszany do urzędu siedem dni wcześniej. Nowelizacja wprowadza również możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenia na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie tak zwanej samowoli budowlanej.

Nadzór inwestorski - Kasperkiewicz Wrocław i Dolnośląskie

28 czerwca 2015 roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która upraszcza szereg spraw związanych z budową własnego domu.

Obowiązki inwestora

Do głównych obowiązków inwestora należy przygotowanie czterech egzemplarzy projektu budowlanego oraz dołączenie informacji na temat obszaru oddziaływania obiektu. Pomogą one w ustaleniu czy dodatkowe prace lub remonty wymagać będą jedynie zgłoszenia, czy już uzyskania pozwolenia. Nasza inwestycja nie może wykraczać poza teren zainwestowanej przez nas działki oraz oddziaływać negatywnie na środowisko.

Budowa domu jednorodzinnego musi uwzględniać również wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o zabudowie. Przed podjęciem decyzji o budowie konieczne będzie również ustalenie wszelkich kwestii z właścicielami posesji sąsiednich. Warto bowiem pamiętać o tym, że ich ewentualne skargi mogą znacznie spowolnić budowę.

Inwestor musi pamiętać również o złożeniu do urzędu zawiadomienia o zakończeniu inwestycji budowlanych.

Jakie budynki można budować bez pozwolenia?

Bez potrzebnego zezwolenia budowlanego prócz domów jednorodzinnych możemy zbudować:

  • wolnostojący, parterowy budynek gospodarczy
  • przydomową oczyszczalnię ścieków
  • altany
  • obiekty gospodarcze
  • przechylnie dla osób niepełnosprawnych
  • tymczasowe obiekty budowlane
  • baseny przydomowe
  • obiekty małej architektury – na przykład ławki parkowe lub pojemniki na śmieci
  • ogrodzenia
  • obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania

Należy jednak pamiętać o tym, że zgody na budowę wciąż wymagają następujące inwestycje: budowa tak zwanych ,,szeregówek” i ,,bliźniaków, budowa budynków gospodarczych o powierzchni powyżej 35m2, budowa całorocznych domków letniskowych, budowa budynków usługowych, oraz budowa budynków, których obszar będzie wykraczał poza nasza działkę.


Planujesz budowę domu? Zapoznaj się z naszą ofertą: http://nadzoruje.pl.