+48 600 382 176 michal@nadzoruje.pl

Inwestor zastępczy

Funkcja Inwestora zastępczego polega na pełnym przeprowadzeniu procesu budowlanego przez osobę lub zespół osobowy w zastępstwie za Inwestora. Inwestor zastępczy działa na rzecz, rachunek i w imieniu zamawiającego.

Moim głównym zmartwieniem jest produkowanie i sprzedawanie moich wędlin, natomiast nie miałem zamiaru dodatkowo martwić się o budowę mojej nowej masarni. Inwestor zastępczy wyręczył mnie w tej roli.

Radek

Na początku procesu budowlanego (a właściwie inwestycyjnego) Inwestor zastępczy przygotowuje projekty koncepcyjne, studia wykonalności czy też inaczej mówiąc projekty wstępne. W kolejnym etapie może wykonać również projekt budowlany oraz uzyskać pozwolenie na budowę.

Inwestor zastępczy to doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu biegać za pozwoleniami i uzgodnieniami po Urzędach.

Stanisław

Po wykonaniu projektu budowlanego lub bardziej szczegółowego projektu ofertowego, Inwestor zastępczy przeprowadza przetarg w imieniu Inwestora. Rozsyła zapytania ofertowe, organizuje spotkania wyjaśniające, porównuje oferty, a nawet negocjuje. Zakończeniem przetargu jest przedstawienie Inwestorowi rekomendacji potencjalnego Wykonawcy. Inwestor podpisuje umowę o wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą -natomiast umowa również została opracowana przez Inwestora zastępczego.

Prowadząć przetarg samodzielnie nie wiedziałbym, że należy zwrócić uwagę na takie rzeczy jak choćby siły własne Wykonawcy czy jego czas mobilizacji od momentu podpisania umowy. Inwestor zastępczy się tutaj spisał na 100%.

Radek

W trakcie realizacji robót budowlanych Inwestor zastępczy może pełnić funkcję nieformalnego (nie umocowanego prawnie) Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Inwestorem zastępczym jest zespół osób zdarza się, że jedna z nich pełni funkcję Kierownika budowy, a inna Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kierownik budowy zajmuje się koordynacją Wykonawców, natomiast zarówno Kierownik budowy jak i Inspektor nadzoru inwestorskiego pilnują odpowiedniego reżimu technologicznego i jakości prac Wykonawcy.

Inwestor zastępczy sprawdził się na mojej budowie jako naczelny strażnik jakości wykonanych prac. Pilnował tego, jak gdyby robił to dla siebie.

Joanna

Inwestorzy dysponujący dużym budżetem i nie mający ochoty martwić się o cały proces inwestycyjny, najczęściej decyduję się na zatrudnienie zewnętrznej firmy pełniącej usługi z zakresu Inwestora zastępczego.